Snel OV helpt Zuid-Holland vooruit

 /

MoVe Zuid-Holland

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte- en een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Bijna 25% van de Nederlandse bevolking woont in Zuid-Holland en de regio vormt een kwart van de Nederlandse economie. Om deze metropoolregio maatschappelijk en economisch maximaal te laten bloeien zijn investeringen in snel en robuust OV essentieel. De ontwikkeling van de lijn Leiden-Dordrecht met aansluiting op hoogwaardige bus-, tram- en metrovervoer in de hele regio, maakt dat mogelijk. De bouw van woningen, een betere verbinding van economische centra en ontsluiting van recreatieve voorzieningen zijn daarvan het klinkend resultaat. Als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van.

Overal centraal wonen

Bekijk de video van Shyreen Shaib over centraal wonen in Zuid Holland

Ook in Zuid-Holland is grote behoefte aan voldoende, prettige en betaalbare woningen. Tot 2040 komen er naar verwachting 400.000 inwoners bij. Er moet dus in korte tijd een groot aantal woningen worden bijgebouwd. Dat moet hand in hand gaan met passende mobiliteitsvoorzieningen zodat woningen, werk en allerlei voorzieningen goed bereikbaar zijn. Goed en snel OV in heel Zuid-Holland is een randvoorwaarde voor een prettige en bereikbare leefomgeving. Met de inzet van citysprinters tussen Leiden en Dordrecht verbeteren de verbindingen en ontstaan mogelijkheden voor de bouw van nieuwe stations. Daardoor kunnen er tot 2030 circa 200.000 goed bereikbare woningen worden gebouwd in de stedelijke omgeving. Op 13 toplocaties nabij de populaire Zuid-Hollandse steden wordt al bijna de helft van deze woningen gerealiseerd (92.400). Met de inzet van citysprinters en OV-verbeteringen in de gehele regio, is het voor meer en meer mensen mogelijk om in en nabij geliefde steden te wonen.

Door te investeren in OV maken we de broodnodige ontwikkelingen in de regio mogelijk en dat levert economische groei op, brede welvaart en veel meer banen. Daar plukt heel Nederland de vruchten van.

Jaap Smit, commissaris van de Koning en voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland

Iedereen dichtbij werk

Goede bereikbaarheid is de motor van groei en werkgelegenheid voor alle lagen van de bevolking. Hoogfrequent vervoer op de lijn Leiden-Dordrecht zorgt ervoor dat bestaande banen sneller en makkelijker te bereiken zijn. En het trekt nieuwe bedrijven en dus nieuwe werkgelegenheid aan. Investeren in de lijn Leiden-Dordrecht en snelle betrouwbare verbindingen met de regio levert circa 85.000 nieuwe arbeidsplaatsen op. Arbeidsplaatsen die hard nodig zijn om iedereen in de regio de kans te geven volwaardig mee te doen.

Bekijk de video van Nikaj van Hermon over bereikbaarheid van werk

De rol van de TU Delft verandert en wij zijn als academisch instituut meer en meer onderdeel van een ‘innovatief ecosysteem’, dat zich uitstrekt van Leiden tot Rotterdam. Een snelle lijn zonder spoorboekje tussen de campussen is daarom voor ons superbelangrijk.

Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft

Samen innoveren

Bekijk de video van professor Wim van den Doel over kennisdeling en innovatie

Om de economische prestaties van Zuid-Holland te verbeteren is samenwerking tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven ontzettend belangrijk. De lijn Leiden-Dordrecht en hoogwaardige OV-verbindingen die erop aansluiten, verbinden maar liefst 14 kenniscentra. Dankzij dit kwalitatieve en snelle OV-netwerk kunnen zij makkelijk en intensief met elkaar samenwerken. Dat komt kennisontwikkeling en innovatie ten goede. Een stimulans dus voor welvaart en welzijn in de hele regio.

Voor de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park als innovatiedistrict is samenwerking en kennisuitwisseling met de partners om ons heen essentieel. Een snelle verbinding met de omringende steden draagt bij aan de versteviging van de economisch sterke LSH-sector in Zuid-Holland en de multidisciplinaire samenwerking binnen Medical Delta.

Ida Haisma, directeur Stichting Leiden Bio Science Park

Aantrekkelijk Zuid-Holland verbinden

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Nederland. Zowel maatschappelijk en economisch. Natuur, horeca, cultuur, ontspanning en sport; iedereen verdient een prettige woon- en werkomgeving. De bereikbaarheid is dan wel van doorslaggevende betekenis. Investeren in de Lijn Leiden-Dordrecht maakt evenementen, steden en toeristische attracties bereikbaar. Dat levert een duurzame kwaliteit op voor leven en werken in de regio.

Bekijk de video van burgemeester Wouter Kolff over de kracht van snel OV

Snel OV helpt Zuid-Holland vooruit

MoVe versterkt de mobiliteit, faciliteert de verstedelijking en versterkt de economie. Een optimale OV-verbinding tussen Dordrecht en Leiden is de ruggengraat van de schaalsprong van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Het voorziet in ontvlechting van ingewikkelde spoorverbindingen, verbetering van vier- en de bouw van zes nieuwe stations. Het regionale metro- tram- en snelbusnetwerk wordt robuuster door bijvoorbeeld de aanleg van de Koningscorridor van Scheveningen naar Zoetermeer en versterking van de metroverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Door vaak en veel te rijden is reisplanning overbodig. Waar je ook bent of waar je ook naar toe moet: in de metropoolregio staat snel OV voor je klaar. Zo komt Zuid-Holland tot bloei. En het mooie is: als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van. Lees meer over de Schaalsprong OV en de Groeiagenda Zuid-Holland.